[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 เผยแพร่ผลงานวิชาการ
13 / เม.ย. / 2555
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
24 / มี.ค. / 2555
การเสริมสร้างค่านิยมตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การเสริมสร้างค่านิยมตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโครงงานวิชาชีพ นักเรียนโรงเรียนช่องแคพิทยาคม อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 63 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
19 / มี.ค. / 2555
เผยแพร่ผลงานพลศึกษา
การเล่นฟุตบอล 5 คน อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 9 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
9 / ก.พ. / 2555
เผยแพร่ผลงานวิทยาศาสตร์ ม.3
ชุดการสอนเรื่องพันธุกรม อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 57 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
7 / ก.พ. / 2555
Best Practiceสร้างเด็กไทยหัวใจเกษคร
จัดการเรียนรู้จากกิจกรรมการเกษตรง่ายๆไกล้ตัว โครงงานหน้าเดียวไม่น่าเบ่ือ ไม่ยุ่งยาก เด็กรู้ขั้นตอนและกระบวนการทำงาน ทั้งเดี่ยวและกลุ่มตามศักยภาพผู้เรียน อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
2 / ก.พ. / 2555
ชุดฝึกทักษะปฏิบัติขนมไทย ชุดที่ 8 ขนมทองหยิบ
ขนมทองหยิบ จัดเป็นขนมประเภทไข่ ที่ใช้ไข่แดงกับน้ำตาลเป็นส่วนผสมหลัก เพื่อให้เกิดความหอมน่ารับประทาน ควรนำน้ำลอยดอกมะลิมาทำน้ำเชื่อม ซึ่งจะทำให้ขนมมีรสหอม หวาน การจับจีบ นิยมจับ 5-8 จีบ อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 87 ครั้ง.
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
2 / ก.พ. / 2555
ชุดฝึกทักษะปฏิบัติขนมไทย ชุดที่ 7 ขนมกลีบลำดวน
ขนมกลีบลำดวนเป็นขนมไทยประเภทอบ ที่ทำจากแป้งสาลี ลักษณะของเนื้อขนมมีความนุ่ม ร่วนเป็นทรายไม่แข็งกระด้าง ใช้นำตาลไอซิ่ง เพื่อให้รสชาติหวานนุ่มนวล อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 61 ครั้ง.
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
2 / ก.พ. / 2555
ชุดฝึกทักษะปฏิบัติขนมไทย ชุดที่ 6 ข้าวเหนียวปิ้ง
ข้าวเหนียวปิ้ง จัดเป็นขนมไทยประเภทปิ้ง ที่ต้องใช้เตาถ่านในการปิ้งโดยก่อไฟให้เต็มเตาแล้วใช้ขี้เถ้าโรยบนไฟที่ติดแล้วเพื่อให้ไฟที่ใช้ปิ้งขนมเสมอกัน ขนมที่ได้จะไม่ไหม้และมีกลิ่นหอมของใบตอง อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 65 ครั้ง.
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
2 / ก.พ. / 2555
ชุดฝึกทักษะปฏิบัติขนมไทย ชุดที่ 5 ข้าวเหนียวแก้วสองสหาย
ข้าวเหนียวแก้ว จัดเป็นของหวานประเภทกวนที่ทำด้วยข้าวเหนียว ซึ่งคนโบราณรู้จักดีพอ ๆ กับรู้จักข้าวเหนียวแดง ข้าวเหนียวแก้วสองสหาย ใช้สีจากธรรมชาติ 2 สี เพื่อเพิ่มความสวยงามน่ารับประทานมากขึ้น อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 114 ครั้ง.
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
2 / ก.พ. / 2555
ชุดฝึกทักษะปฏิบัติขนมไทย ชุดที่ 4 ฟักทองเชื่อมเหลืองอร่าม
ฟักทองเชื่อมจัดเป็นขนมไทยประเภทเชื่อมที่มีมาแต่โบราณ การเชื่อม คือการนำน้ำตาลใส่น้ำตั้งไฟเคี่ยวจนละลายแล้วใส่ผลไม้ เช่น ฟักทอง กล้วย ลูกตาล สับปะรด พุทรา มันเทศ หรือมันสำปะหลัง ลงไปเคี่ยวจนได้ที่ ผลไม้ที่เชื่อมจะต้องใสเป็นเงาและฉ่ำน้ำตาล อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 52 ครั้ง.
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
2 / ก.พ. / 2555
ชุดฝึกทักษะปฏิบัติขนมไทย ชุดที่ 3 ขนมดอกจอก
ขนมดอกจอก จัดเป็นขนมไทยประเภททอด ซึ่งประกอบไปด้วย แป้งสาลี ไข่ไก่ กะทิ น้ำตาลปี๊บ เกลือ งาดำ ขนมดอกจอกเป็นขนมไทยประเภททอดที่ทำได้ง่าย ไม่สิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ และยังเก็บไว้ได้นาน สามารถทำเป็นอาชีพ เพื่อหารายได้เสริมเป็นอย่างดีอีกด้วย อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 72 ครั้ง.
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
2 / ก.พ. / 2555
ชุดฝึกทักษะปฏิบัติขนมไทย ชุดที่ 2 ข้าวต้มมัด
ข้าวต้มมัด จัดเป็นขนมไทยประเภทนึ่ง ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่รู้จักนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เช่น ข้าวเหนียว กล้วยน้ำว้า กะทิ ถั่วดำ ใบตอง ตอก ซึ่งล้วนแต่หาได้ง่ายในท้องถิ่น อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 93 ครั้ง.
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
1 / ก.พ. / 2555
ชุดฝึกทักษะปฏิบัติขนมไทย ชุดที่ 1 ขนมต้มเบญจรงค์
ขนมต้มเบญจรงค์ จัดเป็นขนมไทยประเภทต้ม ที่ใช้แป้งข้าวเหนียว มะพร้าวทึนทึก น้ำตาลมะพร้าว เป็นส่วนผสมหลัก ใช้สีจากธรรมชาติ 5 สี เพื่อเพิ่มสีสันของขนมให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น ขนมต้ม เป็นขนมที่มีหลักฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 105 ครั้ง.
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
10 / ม.ค. / 2555
การพัฒนาคุณภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การศึกษาผลการดำเนินงานพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนช่องแคพิทยาคม โดยใช้กระบวนการบริหารตามวงจรเดมมิ่ง อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 42 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
9 / ม.ค. / 2555
รายงานวิจัยการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รายงานการวิจัยการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ภายใต้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 9 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ
19 / ธ.ค. / 2554
แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ตั้งอยู่ เลขที่ 268 ถนนมณีรัตน์ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 056-511855 โทรสาร 056-524665 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 5 ครั้ง.
ความรู้ทางการบริหาร
28 / พ.ย. / 2554
พระบางวิทยาโมเดล “พระบางฯพัฒนา มหาธาราร่วมใจ”
โรงเรียนพระบางวิทยา ในฐานะหน่วยงานจัดการศึกษาระดับพื้นฐานที่มุ่งเน้นการยกระดับความเป็นคนให้สูงขึ้น ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดหาแนวทางดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นั อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 65 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
25 / พ.ย. / 2554
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ \"สำนวนสุภาษิตไทย\"
โครงงานคอมพิวเตอร์ อ่านต่อ...
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 5 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
24 / ต.ค. / 2554
ทำอย่างไรให้นักเรียนรักวิชาภูมิศาสตร์
โดย ครูสุชาดา หาญสาริกิจ ครูชำนาญการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 4 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
16 / ต.ค. / 2554
เทคนิคการสร้างเส้นโค้งในโปรแกรม PHOTOSHOP
การสร้างเส้นโค้งในโปรแกรม PHOTOSHOP CS 5 อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 24 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

สพม.42 จ.นครสวรรค์ และอุทัยธานี
ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โทร 056-220-231